Differentiatie

De nieuwe versie van Pennenstreken is volledig afgestemd op het opbrengstgericht werken. Met Pennenstreken kunt u doelgericht differentiëren en inspelen op de niveauverschillen binnen uw groep waardoor u dus schrijfonderwijs op maat geeft.

Differentiatie op niveau

Leerlingen leren met Pennenstreken in groep 3 stap voor stap de letters schrijven. Voor leerlingen die schrijven nog lastig vinden, is er bij ieder schrijfboek een oefenboek ontwikkeld om extra te kunnen oefenen. Voor leerlingen die nog meer oefening nodig hebben, biedt het kopieerblok de oplossing door extra lessen en extra schrijfoefeningen. Daarnaast kunnen leerlingen optimaal zelfstandig werken doordat de belangrijkste instructie-aanwijzingen ook in de schrijfboeken zijn opgenomen.

Makkelijk leren schrijven

Bij de nieuwe Pennenstreken is het letterfont vereenvoudigd, waardoor letters leren schrijven nog makkelijker gaat. Verder geeft Pennenstreken nu ook adviezen over schrijfmaterialen. Welke pen of potlood is voor welk kind geschikt? Pennenstreken begeleidt elk kind vanaf het begin naar de voor hem of haar beste potlood, pen of vulpen. En is verbonden schrift voor een leerling niet haalbaar? Gebruik dan de blokletterversie. Uw leerlingen leren op dezelfde systematische wijze blokletters schrijven.

Facultatieve lessen

In de eerste helft van groep 3 en 4 leren leerlingen de schrijfletters en hoofdletters schrijven. In de tweede helft van groep 3 en 4 volgt Pennenstreken de leerlijn spelling en geeft u 2 basislessen per week. Mocht dit voor uw klas of enkele leerlingen niet voldoende zijn, kunt u een extra schrijfles per week geven.

Aparte leerlijn motoriek en schrijfhouding

Motorische activiteiten zijn optioneel en in te zetten waar en wanneer nodig is. Bij elke basisles worden twee bewegingsoefeningen gegeven en is er aandacht voor de schrijfhouding van de leerlingen door middel van filmpjes in de Leerkrachtassistent.

Differentiatie per les

In de handleidingen van Pennenstreken zijn specifieke aandachtspunten opgenomen voor differentiatie in de schrijflessen. Heeft een leerling bijvoorbeeld in een schrijfles problemen met de schrijfletter van die les dan wordt er in de handleiding verwezen naar de uitlegkaarten of oefenboeken. Heeft een leerling in een schrijfles problemen met andere schrijfletters dan geeft de handleiding aan dat het kopieerblok uitkomst kan bieden.

Deel met anderen