Houding en motoriek

Er zijn veel aanwijzingen dat er bij jonge kinderen een samenhang is tussen motorische vaardigheden en lees- en rekenprestaties. Een goede schrijfmotoriek en schrijfhouding kunnen dus van belang zijn om vlot en leesbaar te leren schrijven. Pennenstreken biedt hiervoor keuzeprogramma’s aan in de Leerkrachtassistent. Bij iedere les in de handleiding zijn nuttige tips over houding en beweging opgenomen.

Schrijfmotoriek

Met Pennenstreken kunt u de schrijfmotoriek van uw leerlingen bevorderen. In de kleutergroepen start Pennenstreken met speelse activiteiten die kinderen begeleiden in hun motorische ontwikkeling. Ook voor groep 3 en hoger zijn motorische activiteiten in de methode opgenomen door middel van filmpjes in de Leerkrachtassistent. Het uitvoeren van deze activiteiten is een kwestie van nadoen. U beslist zelf of en wanneer u de motorische activiteiten aanbiedt, dit kan tijdens de schrijfles of op een ander geschikt moment, zoals bijvoorbeeld tijdens de gymles, het buiten spelen of de fruitpauze.

Schrijfhouding

Ook een goede schrijfhouding kan belangrijk zijn om vlot en leesbaar te leren schrijven. In de Leerkrachtassistent Pennenstreken vindt u filmpjes om de leerlingen te laten zien en ervaren wat de beste houding is en waar ze op moeten letten. Een goede zit-schrijfhouding kan bijdragen aan een beter schrijfresultaat en voorkomt problemen, zoals vermoeidheid, verkramping en concentratieverlies. Zo kunt u bijvoorbeeld in groep 3, 4 en 5 zithouding, papierligging en potlood- of penhantering aan bod laten komen.

Deel met anderen