Schrijfdidactiek

De nieuwe schrijfdidactiek in Pennenstreken concentreert zich op de essentie van leren schrijven: het leren schrijven van letters in een goed leesbaar handschrift dat ook leesbaar blijft in een hoger schrijftempo.

Basiskenmerken schrijfletters

In groep 3 wordt de basis gelegd voor een goed leesbaar handschrift. Bij elke schrijfletter wordt aandacht besteed aan de basiskenmerken van een letter. De schrijfletter a heeft een dicht rondje (met een open rondje wordt het een u) en een kort stokje (met een lange stok naar boven wordt het een d). We verspillen geen tijd aan of een letter mooi is; de letter moet altijd goed herkenbaar zijn. Of de a te recht of te schuin staat is hierbij van minder belang. Door leerlingen te focussen op de essentie van de letters, kunnen zij hun aandacht richten op de juiste zaken.

Letterfilmpjes

Elke nieuwe schrijfletter of nieuw lettercluster wordt geïntroduceerd met een letterfilmpje. In het filmpje maken leerlingen kennis met de vorm en het traject van de letter en de verbinding.

Verbonden schrift en blokschrift

Deze schrijfdidactiek geldt voor zowel het verbonden schrift als het blokschrift. Bij het blokschrift richten de leerlingen hun aandacht ook op het juiste woordbeeld. Bij verbonden schrift zijn woorden in een zin altijd afzonderlijk herkenbaar, omdat binnen een woord de letters verbonden zijn. Leerlingen die blokschrift leren schrijven richten hun aandacht daarom vanaf het begin op het op de juiste wijze plaatsen van letters in een woord en woorden in een zin. Hierdoor blijft ook voor hen het woordbeeld altijd herkenbaar.

Stap voor stap leren schrijven

Pennenstreken leert het leren schrijven van letters stap voor stap aan. Bij deze schrijfdidactiek is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. Pas dan gaan kinderen de letter op de lijn schrijven om te ervaren hoe de letter op de lijn wordt geplaatst. Stap voor stap wordt toegewerkt naar het juist plaatsen van een letter in de liniatuur. Hierbij is uitdrukkelijk ruimte voor het mogen verkennen van vorm en letter, waarbij fouten gemaakt mogen worden. Door bij elke stap terug te kijken op het eigen resultaat en vandaar uit de volgende stap te zetten, begeleidt Pennenstreken de leerling spelenderwijs naar een steeds beter resultaat.

Stap voor stap wordt toegewerkt naar schrijven in de liniatuur

Stap voor stap wordt toegewerkt naar schrijven in de liniatuur

Verbindingen

Ook het aanleren van verbindingen wordt systematisch aangepakt. De nieuwe Pennenstreken werkt met bergjes en bruggetjes. Bergjes zijn verbindingen die van de schrijflijn naar de bovenlijn gaan (bijvoorbeeld van de a naar de n) en bruggetjes zijn verbindingen die aan de bovenlijn gemaakt worden (bijvoorbeeld van de b naar de o). Zo is het schrijven van verbindingen veel eenvoudiger!

Schrijfletters automatiseren

Veilig leren lezen heeft gekozen voor een didactiek waarbij letterkennis stapsgewijs wordt aangeboden en uitgebreid. De i van ik en de k van ik vormen samen met de m het derde structureerwoord mik. Kinderen leren in groep 3 schrijven met Pennenstreken door het steeds aanbieden van een nieuwe letter en het vormen van nieuwe woorden. Na het leren schrijven van een schrijfletter, wordt deze schrijfletter in combinatie met eerder aangeleerde schrijfletters geoefend en geautomatiseerd in telkens andere woorden en zinnen. Schrijflessen met Pennenstreken zijn hierdoor efficiënt en effectief.

Deel met anderen