Leren schrijven

Pennenstreken, de meest succesvolle en grootste schrijfmethode voor het basisonderwijs, is vernieuwd. Bij de ontwikkeling van Pennenstreken editie 2 is goed gekeken naar ervaringen uit de praktijk, veranderingen in de maatschappij en recente wetenschappelijke inzichten. Want moeten kinderen op de basisschool nog wel leren schrijven? Wij vinden van wel.

Dáárom nog schrijven!

Schrijven heeft een grote invloed op het leren. Dat wat je al schrijvend automatiseert, raakt structureel verankerd. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Bovendien blijft het handig om onafhankelijk van digitale apparatuur zelf notities te kunnen maken. Schrijven is een leerstrategie. Dat maakt het noodzakelijk om ook in een digitale tijd te leren schrijven.

Schrijven en lezen, spellen en meer

Schrijven versterkt het leren. En zo ondersteunt het leren schrijven ook het leren lezen. Daarom is de schrijfmethode Pennenstreken editie 2 in groep 3 gekoppeld aan de kim-versie van Veilig leren lezen. Elke letter die leerlingen leren lezen, leren ze op dezelfde dag ook schrijven. Pennenstreken maakt van kinderen in groep 3 dus echt betere lezers!

Pennenstreken editie 2 zet het schrijven ook in als ondersteunende activiteit bij andere schoolvakken. Wie goed kan schrijven, heeft daar immers profijt van bij het leren van andere vakken. Daarom automatiseren en oefenen leerlingen hun schrijfvaardigheid in functionele oefeningen. Ze schrijven geen nonsens, maar leerstof die geoefend moet worden bij bijvoorbeeld spelling of topografie. In groep 4 t/m 8 zit de complete spellingleerlijn van het SLO verankerd in de schrijfboeken.

Leesbaar schrijven in een compact lesprogramma

Bij Pennenstreken editie 2 draait het schrijfonderwijs om leesbaar schrijven. Mooi en precies schrijven is tegenwoordig veel minder noodzakelijk. Dat zorgt voor een andere focus in de lessen. Leerlingen leren hun eigen schrijfwerk beoordelen op leesbaarheid: wanneer verandert een a bijvoorbeeld in een d? Pennenstreken editie 2 werkt met een vernieuwde, nog efficiëntere aanpak voor het leren schrijven van (hoofd)letters, leestekens en cijfers. De methode doet dat met een eenvoudig en modern letterfont, een volledige leerlijn in verbonden schrift en blokschrift een compact jaarprogramma en diverse mogelijkheden om het lesprogramma te verrijken.

Flexibiliteit bovenop het basisprogramma

Pennenstreken editie 2 biedt volop extra’s om het basislesprogramma te verrijken. Via de Leerkrachtassistent voor het digibord maak je jouw instructie effectiever, voeg je digitale spellen toe aan de les en ondersteun je het schrijfonderwijs met een complete leerlijn motoriek. Om uitval van leerlingen te voorkomen, kun je het basisprogramma voor het verbonden schrift uitbreiden met extra lessen. Voor leerlingen met schrijfproblemen geeft Pennenstreken editie 2 gerichte aanwijzingen en hulpmaterialen om extra te oefenen. Nieuw is ook de flexibiliteit in keuze van schrijfmaterialen. Leerlingen wisselen regelmatig van schrijfmateriaal, zodat ze zelf de verschillen en hun voorkeur ontdekken.

Materialen en software van Pennenstreken editie 2

  • Leerkrachtassistent
  • Handleidingen
  • Schrijfboeken verbonden schrift
  • Schrijfboeken blokschrift
  • Oefenboeken
  • Uitlegkaarten
  • Letterposter
  • Kopieerblok
  • Cijferboekje
  • Lijn- en ruitjesschriften

Deel met anderen