Lezen, schrijven en spelling

Schrijven is een instrumentele vaardigheid die nodig is bij vakken als lezen, spelling, taal, rekenen, et cetera. De nieuwe Pennenstreken is hierop ingericht.

Schrijven als leerstrategie

Bij de ontwikkeling van Pennenstreken editie 2 is goed gekeken naar het schrijven als functionele, ondersteunende activiteit bij andere vakken. Leren schrijven met Pennenstreken is nu altijd functioneel en flexibel door korte, compacte lessen, efficiƫnte, stapsgewijze aanpak van letters leren schrijven, minder schrijflessen per week, keuze tussen verbonden schrift en blokschrift leren schrijven (en op elk gewenst moment eenvoudig over te stappen, per kind, per groep of als school).

Koppeling Pennenstreken met Veilig leren lezen in groep 3

Schrijven is een belangrijke instrumentele vaardigheid die het leren lezen in belangrijke mate ondersteunt. Door tegelijkertijd met het leren lezen van een letter, deze letter ook te schrijven wordt het letterbeeld alzijdig verkend en verankerd. Door de letters en woorden te leren schrijven wordt de letter en het woordbeeld in het procedureel geheugen opgeslagen, wat het leren lezen in belangrijke mate versterkt.
Naar Aansluiting bij Veilig leren lezen

Koppeling Pennenstreken met spelling in groep 3 t/m 8

In de tweede helft van groep 3 wordt een koppeling gemaakt tussen de spellingslessen met Veilig gespeld en de schrijflessen van Pennenstreken. Wordt een spellingsmoeilijkheid bij Veilig gespeld aangeboden, dan wordt deze zelfde spellingsmoeilijkheid in Pennenstreken herhaald en toegepast in extra woorden. Zo wordt het automatiseren van schrijfletters gekoppeld aan het automatiseren van spellingsmoeilijkheden. Een win-winsituatie.

Koppeling Pennenstreken met taal en zaakvakken in groep 4 t/m 8

Ook in de hogere jaargroepen wordt een koppeling gemaakt tussen leren schrijven en andere vakgebieden. De koppeling met spelling blijft een belangrijk onderdeel, maar ook een koppeling met taal en zaakvakken wordt gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schrijven van een samenvatting of het automatiseren van hoofdsteden en landen en het schrijven van namen van hoofdsteden en landen! Leren schrijven met Pennenstreken is zo nooit verloren tijd, maar is altijd functioneel.

Deel met anderen