Blokschrift is het handschrift van de toekomst

De meeste kinderen leren op de basisschool schrijven in een verbonden schrift. Dit verbonden schrift was ooit noodzakelijk om met een kroontjespen goed en op snelheid te kunnen schrijven. Kroontjespennen zijn echter al lang niet meer in gebruik. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat kinderen met blokschrift sneller leren schrijven en op voldoende snelheid leren schrijven (net zo snel als het verbonden schrift). Maar wat minstens zo belangrijk is: kinderen blijken met het blokschrift leesbaarder te blijven schrijven. Daarom heeft Pennenstreken 2 een complete lijn voor het geschreven blokschrift ontwikkeld voor alle groepen.

Geleidelijk of in één keer overstappen

U kunt blokschrift geleidelijk invoeren door komend schooljaar te starten met blokschrift in groep 3 en deze groep blijft ook in de toekomst blokschrift schrijven. Voor de andere groepen gebruikt u het verbonden schrift. Omdat blokschrift en verbonden schrift zijn opgenomen in de Leerkrachtassistent en de handleidingen, hoeft u de komende schooljaren alleen andere verbruiksmaterialen te bestellen.

U kunt er ook voor kiezen om met ingang van het komend schooljaar voor de gehele school blokschrift in te voeren. U schaft de schrijfboekjes in blokschrift aan en voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 koopt u ook het schrijfboekje ‘Snel naar blokschrift’. Deze kinderen werken eerst in dit schrijfboekje voordat zij gaan werken in het reguliere blokschriftmateriaal van de methode.

Schrijfboeken blokschrift groep 3

Voor jaargroep 3 zijn er 3 schrijfboeken: schrijfboek 3a en schrijfboek 3b voor het leren schrijven van de schrijfletters in de volgorde van Veilig leren lezen en schrijfboek 3c voor het verder automatiseren van de schrijfletters, het inoefenen van spellingsmoeilijkheden en het juist spatiëren van woorden en zinnen.

Bovenaan deze webpagina kunt u door een aantal pagina's van het schrijfboek 3a bladeren. Voorbeeldspreads uit de schrijfboekjes 3b en c kunt u hieronder downloaden en inzien.

Veilig leren lezen

De drie schrijfboeken volgen dus de opbouw van de kernen van Veilig leren lezen. Maar er is gezorgd voor méér herkenning voor de leerlingen. Zo staan in de schrijfboeken ook de wandplaten afgebeeld die in de kernen aan bod komen en zijn de kernkleuren van Veilig leren lezen gebruikt.

Pennenstreken sluit aan op de nieuwste kim-versie van Veilig leren lezen en op de 2e maanversie van Veilig leren lezen.

Blader hier door een selectie van Schrijfboek 3a blokschrift.

Schrijfboeken blokschrift groep 4

Voor jaargroep 4 zijn er 2 schrijfboeken: schrijfboek 4a voor de eerste helft van groep 4 en schrijfboek 4b voor de tweede helft van groep 4. In schrijfboek 4a leren de leerlingen hoofdletters schrijven. In schrijfboek 4b leren de leerlingen hun schrijftempo verhogen en hun handschrift meer automatiseren. Net zoals in alle groepen is leren schrijven in groep 4 functioneel: het automatiseren van schrijfletters is gekoppeld aan het automatiseren van spellingsmoeilijkheden.

Bekijk hieronder een voorbeeldspread uit het schrijfboekje 4a.

Schrijfboeken blokschrift groep 5

Blader hier door een selectie van het schrijfboek 5a.

Schrijfboeken blokschrift groep 6

Blader hier door een selectie van het schrijfboek 6.

Schrijfboeken blokschrift groep 7

Blader hier door een selectie van het schrijfboek 7.

Schrijfboeken blokschrift groep 8

Blader hier door een selectie van het schrijfboek 8.

Blokschrift in de bovenbouw

Leren uw kinderen schrijven met het verbonden schrift en ziet u dat uw leerlingen in groep 7 en 8 gaan experimenteren met hun handschrift, kom deze kinderen dan tegemoet met een snelcursus 'Snel naar blokschrift'. Als kinderen gaan experimenteren met hun handschrift, weten zij vaak niet welke keuzes zij wel en niet moeten maken. Door het gebruik van hoofdletters (door kinderen vaak aangezien voor blokletters) en kleine letters door elkaar wordt hun handschrift onleesbaar en raakt de snelheid uit het handschrift.

Het schrijfboekje Snel naar blokschrift biedt leerlingen gerichte oefeningen voor een blijvend leesbaar en op tempo te schrijven blokschrift. U kunt ‘Snel naar blokschrift’ individueel of klassikaal inzetten en doet dat bij voorkeur aan het begin van groep 7 of 8. Leerlingen kunnen daarna de rest van het jaar verder werken in het bij de groep behorende blokschriftschrijfboek.

Snel naar blokschrift

Blader hier door een selectie van Snel naar blokschrift.

Deel met anderen