Leren schrijven in groep 1-2

Voor scholen die aandacht willen besteden aan (voorbereidend) schrijven in de kleutergroepen, biedt Zwijsen drie mogelijkheden:

Voorbereidend schrijven met Schatkist

Schatkist bereidt kleuters voor op het leren schrijven in groep 3 met een compact kernprogramma. De focus ligt op het maken van diverse schrijfpatronen en cijfers. Ook aspecten als pengreep en zithouding komen aan bod. Schatkist werkt met een verhaal, een schrijfboekje voor de leerlingen en ondersteuning via het digibord.

Voorbereidend schrijven met Schatkist én Pennenstreken

Scholen die werken met Schatkist kunnen hun basisactiviteiten voor het voorbereidend schrijven aanvullen met elementen en materialen uit Pennenstreken. Vul bijvoorbeeld het Schatkist-kernprogramma aan met het letter- en cijferboek voor het schrijven van blokletters en cijfers.

Voorbereidend schrijven met Pennenstreken

Pennenstreken is de schrijfmethode van Zwijsen. Voor scholen die leerlingen in groep 3 leren schrijven met Pennenstreken, vormt het kleuterdeel van de methode de optimale voorbereiding.
Het kleuterdeel van Pennenstreken is ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten in het schrijfonderwijs:

  • Schrijven doe je voor jezelf.
  • Schrijven doe je met moderne materialen die passen bij het kind.
  • Ter voorbereiding op het schijfonderwijs in groep 3 is het zinvol om eenvoudige schrijfvormen, die ten grondslag liggen aan de letters die kinderen in groep 3 leren, te oefenen in de kleutergroepen.
  • Schrijfvormen doe je eerst groot, pas daarna kleiner.
  • Kleuters die eraan toe zijn kunnen op betekenisvolle, speelse en verantwoorde wijze letters leren schrijven, zoals bijvoorbeeld de eerste letter van de eigen naam.

Programma

Het kleuterdeel van Pennenstreken is opgebouwd uit 8 blokken met 4 lessen. In elk blok staat een schrijfvorm centraal. U geeft één schrijfles per week, waarin kinderen gericht bezig zijn met activiteiten die voorbereiden op het schrijven in groep 3. Zo maken zij kennis met de functie van schrijven; het komt bijvoorbeeld van pas als je iets wil onthouden, als je iemand een app-je wil sturen of bij het maken van een uitnodiging. Ook leren kinderen de schrijfvormen die nodig zijn om letters te leren schrijven. Met behulp van liedjes besteedt de methode aandacht aan een prettige zithouding en een goede pengreep. Voor de oudste kleuters die daaraan toe zijn biedt Pennenstreken een letter-cijferboek om de blokletters en cijfers te schrijven, in combinatie met letterfilmpjes voor op het digibord.

Tijdsindicatie

Een les duurt ongeveer 45 minuten: 15 minuten activiteiten in de kring en 30 minuten zelfstandig werk.

Omdat alle lessen zijn opgebouwd volgens een vast stramien zullen de leerlingen de routines snel herkennen en oppikken, waardoor u efficiënt gebruik maakt van de tijd. Het zelfstandig werk kan ook gedaan worden op een ander tijdstip in de week.

Deze materialen worden gebruikt in groep 1/2:

 
Leerkracht Leerling
Leerkrachtassistent (1/2) Schrijfboek kleuters (2)
Handleiding (1/2) Letter- en cijferboek (2+)
  Handleiding: activiteitensuggesties (1/2)
  Leerkrachtassistent: digitale spellen (1/2)

Aansluiting bij kleuterthema’s

Elk blok van het kleuterdeel van Pennenstreken start met een kijkplaat, waarmee u betekenis geeft aan de activiteiten in het blok. Deze kijkplaten zijn ‘thematisch’ van aard: herfst, winter, maar ook een winkel en de school zijn onderwerp van de kijkplaten. U kunt de schrijfactiviteiten dus makkelijk inpassen in het thema van uw groep of uw kleuterthema.

Digitale bladerversies materialen groep 1/2

Op onderstaande pagina staan de nieuwe materialen voor leerkracht en leerling overzichtelijk op een rij. Digitale bladerversies bieden u een goede inkijk in o.a. de schrijfboeken, oefenboeken, uitlegkaarten en de handleiding.

Deel met anderen