Leren schrijven in groep 3

Met Pennenstreken leert u kinderen in groep 3 stap voor stap schrijven. Hierbij is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. In drie stappen wordt van elke letter (via een instructief letterfilmpje) de schrijfvorm geautomatiseerd. Daarna schrijven de leerlingen de letter in het open vlak, op een kort lijntje en uiteindelijk tussen de lijnen. Elke nieuwe letter passen ze toe in combinatie met eerder geleerde letters in woorden en zinnetjes. Bij elke stap kijken ze terug op het eigen resultaat en zetten vandaar uit de volgende stap.

Bij het verbonden schrift leren kinderen de verbindingen aan door middel van twee soorten verbindingen: met bergjes (bijvoorbeeld van de i naar de n) en bruggetjes (bijvoorbeeld van de w naar de o).

Aansluiting bij Veilig leren lezen

In groep 3 leren kinderen lezen én schrijven. Het is bewezen dat de koppeling van een sterke leesdidactiek aan een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties. Letters die leerlingen kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden ze daarna sneller. En dat helpt het leren lezen. Pennenstreken editie 2 sluit daarom aan bij de kim-versie van Veilig leren lezen en volgt dezelfde opbouw. De leerlingen zullen veel herkennen; de lettervolgorde is hetzelfde, de structureerwoorden komen terug en de wandplaten die in de kernen aan bod komen, zijn afgebeeld in de schrijfboeken.

Met een aantal aanpassingen in de eerste weken van het schrijfonderwijs kunt u Pennenstreken ook prima inzetten bij de 2e maanversie van Veilig leren lezen. Lees verder

Programma

Het belang van schrijfonderwijs is het grootst in de jaren dat leerlingen de schrijfvaardigheid aanleren. Daarom is het lesprogramma van Pennenstreken in groep 3 en 4 het meest intensief. In de eerste helft van het jaar geeft u dagelijks één schrijfles uit het schrijfboek. Leerlingen leren daarin de letters schrijven die bij Veilig leren lezen die dag zijn geleerd. In de tweede helft van groep 3 biedt Pennenstreken twee basislessen per week uit het schrijfboek. Hier volgt de methode de leerlijn Veilig gespeld voor groep 3. Spellingsproblemen uit Veilig gespeld worden zo extra geoefend tijdens de schrijfles. Facultatief kunt u in de tweede helft van groep 3 elke week kiezen voor een extra schrijfles. U zet het oefenboek dan structureel in voor de hele groep.

Tijdsindicatie

Een schrijfles in groep 3 duurt bij Pennenstreken gemiddeld 30 minuten. Dit is inclusief motorische activiteiten. Als u de motorische activiteiten achterwege laat, duurt een les gemiddeld 20 minuten.

Deze materialen worden gebruikt in groep 3:

 
Leerkracht Leerling verbonden schrift Leerling blokschrift Voor alle leerlingen
Leerkracht-assistent 3 Uitlegkaarten 3 Uitlegkaarten blokschrift 3-8 Cijferboekje
Handleiding 3a Schrijfboek 3a Schrijfboek 31 Lijn- en ruitjesschriften
Handleiding 3b Schrijfboek 3b Schrijfboek 3b
Handleiding 3c Schrijfboek 3c Schrijfboek 3c
kopieerblok Oefenboek 3a Oefenboek 3a
Oefenboek 3b Oefenboek 3b
Oefenboek 3c Oefenboek 3c
Letterposter 3 Letterposter 3

Digitale bladerversies materialen groep 3

Op onderstaande pagina staan de nieuwe materialen voor leerkracht en leerling overzichtelijk op een rij. Digitale bladerversies bieden u een goede inkijk in o.a. de schrijfboeken, oefenboeken, uitlegkaarten en de handleiding.

Deel met anderen