Leren schrijven in groep 4

In groep 4 leren kinderen stap voor stap hoofdletters schrijven. Bij elke letter start dit met het automatiseren van vorm en traject door middel van een instructiefilmpje. Vervolgens wordt toegewerkt naar het juist plaatsen van een letter in liniatuur. Kinderen schrijven de letter eerst in het open vlak, daarna op korte onderlijntjes, vervolgens in een balk en tenslotte tussen lijnen. In elke fase is uitdrukkelijk ruimte voor het mogen verkennen van vorm en letter. Fouten maken mag, het schrijfboek is om in te oefenen. Door bij elke stap terug te kijken op het eigen resultaat en vandaaruit de volgende stap te zetten, begeleidt Pennenstreken leerlingen constructief naar een steeds beter resultaat.

In groep 3 en 4 wordt de liniatuur steeds verder verkleind. Leerlingen gaan zo ongemerkt steeds een stapje kleiner schrijven, waardoor zij uiteindelijk lettergroottes gaan schrijven die geschreven kunnen worden in een normaal gelinieerd schrift.

Programma

De lesstof voor groep 4 valt bij Pennenstreken uiteen in twee delen. In de eerste dertien weken leren de leerlingen de hoofdletters aan. Elke week zijn er drie schrijflessen: twee waarin een nieuwe hoofdletter aan bod komt en één waarin de leerlingen de twee geleerde hoofdletters toepassen.

In de tweede helft van het jaar geeft u elke week twee basislessen met schrijfoefeningen, waarin het schrijven van de hoofdletters samen met de kleine letters verder wordt geautomatiseerd. De methode volgt hierbij de opbouw van een leerlijn spelling voor groep 4, bijvoorbeeld Spelling in beeld. Zo draagt de schrijfles bij aan het verder automatiseren van spellingsproblemen. Voor leerlingen die het verbonden schrift leren schrijven kunt u in de tweede helft van groep 4 een extra schrijfles per week geven voor het aanleren van de letterverbindingen.

Tijdsindicatie

Een schrijfles in groep 4 duurt bij Pennenstreken gemiddeld 30 minuten. Dit is inclusief motorische activiteiten. Als u de motorische activiteiten achterwege laat, duurt een les gemiddeld 20 minuten.

Deze materialen worden gebruikt in groep 4:

 
Leerkracht Leerling verbonden schrift Leerling blokschrift Voor alle leerlingen
Leerkrachtassistent 4 Schrijfboek 4a Schrijfboek 4a Lijntjesschrift
Handleiding 4a Schrijfboek 4b Schrijfboek 4b
Handleiding 4b Oefenboek 4a Oefenboek 4a
Letterposter 4-8 Oefenboek 4b Oefenboek 4b
Kopieerblok 4 Uitlegkaarten verbonden schrift 4-8 Uitlegkaarten blokschrift 3-8

Koppeling met andere vakgebieden

In groep 4 is schrijven gekoppeld aan het vak spelling. Pennenstreken volgt de spellingmoeilijkheden zoals die in de referentieniveaus zijn vastgelegd. De aansluiting met spelling verloopt het best als u de schrijflessen bij een spellingprobleem geeft ná de behandeling van dit probleem in uw spellingmethode. Op deze manier ondersteunt het leren schrijven het leren spellen en kunnen de leerlingen zich focussen op het maken van de juiste schrijfletters en eventueel verbindingen.

Digitale bladerversies materialen groep 4

Op onderstaande pagina staan de nieuwe materialen voor leerkracht en leerling overzichtelijk op een rij. Digitale bladerversies bieden u een goede inkijk in o.a. de schrijfboeken, oefenboeken, uitlegkaarten en de handleiding.

Deel met anderen