Schrijven in groep 5

Scholen werken meer en meer met digitale oefenmaterialen. En waar er wel gewerkt wordt met papieren werkboeken, noteren kinderen hun antwoorden rechtstreeks in het boek. Door deze ontwikkelingen schrijven kinderen steeds minder op de basisschool. Om hen toch een goed leesbaar handschrift aan te leren is het belangrijk dat ze voldoende oefenen met schrijven. Daarom biedt Pennenstreken óók oefenstof voor jaargroep 5 tot en met 8. Hiermee werken de leerlingen toe naar een leesbaar en vlot te schrijven eigen handschrift.

In groep 5 wordt in vier duidelijke stappen het gebruik van hulplijnen afgebouwd. Dit gebeurt zodanig dat kinderen telkens aan het begin van een zin of een woordrij ondersteuning hebben van hulplijnen en al verder schrijvend zij kunnen ervaren dat dezelfde vorm en grootte te maken is op een enkele lijn.

Jaarprogramma

Het basisjaarprogramma biedt lesstof voor acht blokken van vier weken. Elke week geeft u twee schrijflessen en heeft u de keuze om een extra oefenles aan te bieden. De oefeningen, kernwoorden, illustraties en het kleurgebruik van elke schrijfles zijn aan herkenbare jaarthema’s opgehangen. Hierdoor krijgt het schrijven nog meer betekenis. De thema’s zijn ruim en algemeen van insteek, waardoor u ze ook eenvoudig kunt integreren met uw eigen thema’s.

Tijdsindicatie

Een schrijfles in groep 5 duurt bij Pennenstreken gemiddeld 30 minuten. Dit is inclusief motorische activiteiten. Als u de motorische activiteiten achterwege laat, duurt een les gemiddeld 20 minuten.

Deze materialen worden gebruikt in groep 5:

 
Leerkracht Leerling verbonden schrift Leerling blokschrift
Leerkrachtassistent 5 Schrijfboek 5a Schrijfboek 5a
Handleiding 5a Schrijfboek 5b Schrijfboek 5b
Handleiding 5b Oefenboek 5 Oefenboek 5
Letterposter 4-8 Uitlegkaarten verbonden schrift 4-8 Uitlegkaarten blokschrift 3-8
Schrijfboek Snel naar blokschrift (optioneel)

Schrijfboek Snel naar blokschrift

De ervaring leert dat leerlingen op een gegeven moment gaan experimenteren met hun handschrift. Voor wie wil overstappen van het verbonden schrift naar blokschrift, is er het schrijfboek ‘Snel naar blokschrift’. Dit boekje biedt leerlingen gerichte oefeningen voor een blijvend leesbaar en op tempo te schrijven blokschrift.

U kunt ‘Snel naar blokschrift’ individueel of klassikaal inzettenen en doet dat bij voorkeur aan het begin van het schooljaar. Leerlingen kunnen daarna de rest van het jaar verder werken in het bij de groep behorende blokschriftschrijfboek. Uiteraard kunt u ‘Snel naar blokschrift’ ook gebruiken om leerlingen het blokschrift aan te leren naast het verbonden schrift.

Koppeling met andere vakgebieden

Ook in groep 5 is schrijven gekoppeld aan het vak spelling. Pennenstreken volgt de spellingsmoeilijkheden zoals die in de referentieniveaus zijn vastgelegd. Alle oefenstof in de schrijfboeken is gerelateerd aan de spellingsleerlijn, zodat schrijven ook een bijdrage levert aan het automatiseren van spellingsproblemen. Pennenstreken maakt daarnaast een verbinding met de zaakvakken en taal.

Digitale bladerversies materialen groep 5

Digitale bladerversies bieden u een goede inkijk in o.a. de schrijfboeken, oefenboeken, uitlegkaarten en de handleiding. Bladerversies van materialen voor groep 5 vindt u in de rechterkolom van deze pagina.

Wilt u alle materialen van Pennenstreken bekijken? Op de pagina Materialen en software van Pennenstreken staan alle materialen voor leerkracht en leerling overzichtelijk op een rij.

Deel met anderen