Schrijven in groep 6

Vanaf jaargroep 6 gaan kinderen schrijven op een enkele lijn, dus zonder hulplijnen. Om ervoor te zorgen dat kinderen de letters in verhouding blijven schrijven (hoofdletters groter dan kleine letters, stokken en lussen hoger/lager dan de romp van de letters) start u in jaargroep 6 elke les met het schrijven van enkele woorden in liniatuur met hulplijnen. Via dit geheugensteuntje oefenen de kinderen per les een schrijfprobleem. Denk hierbij aan de lengte van de stokken van de stokletters, het dichtmaken van de ronde letters etc.

De schrijfoefeningen zijn deels afkomstig uit de leerlijnen spelling, maar ook gerelateerd aan het automatiseren van taalproblemen (schrijven van hoofdletters en leestekens) en het automatiseren van topografie. Zo blijft schrijven het automatiseren van andere leeropdrachten ondersteunen.

Tempolessen

Eens in de maand is er een tempoles, waarin u kinderen laat proberen om hun schrijfsnelheid te vergroten, zonder in te boeten op leesbaarheid. Deze schrijfsnelheid wordt niet afgezet tegen klassengemiddeldes of landelijke gemiddeldes. Leerlingen kijken telkens individueel terug op hun schrijfsnelheid en proberen deze te verbeteren.

Jaarprogramma

Pennenstreken biedt in groep 6 lesstof voor acht blokken van vier weken. Elke week geeft u één schrijfles. In totaal bevat het jaarprogramma basislessen voor 32 weken, aangevuld met toetslessen en herhalingslessen. De oefeningen, kernwoorden, illustraties en het kleurgebruik van elke schrijfles zijn aan herkenbare jaarthema’s opgehangen. De thema’s zijn ruim en algemeen van insteek, waardoor integratie met uw eigen thema’s ook uitstekend mogelijk is. U kunt de les in het eerste of tweede half jaar eventueel uitbreiden met een extra les per week uit het oefenboek.

Tijdsindicatie

Een schrijfles in groep 6 duurt bij Pennenstreken gemiddeld 30 minuten. Dit is inclusief motorische activiteiten. Als u de motorische activiteiten achterwege laat, duurt een les gemiddeld 20 minuten.

Deze materialen worden gebruikt in groep 6:

 
Leerkracht Leerling verbonden schrift Leerling blokschrift
Leerkrachtassistent 6 Schrijfboek 6 Schrijfboek 6
Handleiding 6 Oefenboek 6 Oefenboek 6
Letterposter 4-8 Uitlegkaarten verbonden schrift 4-8 Uitlegkaarten blokschrift 3-8
Schrijfboek Snel naar blokschrift (optioneel)

Schrijfboek Snel naar blokschrift

De ervaring leert dat leerlingen op een gegeven moment gaan experimenteren met hun handschrift. Voor wie wil overstappen van het verbonden schrift naar blokschrift, is er het schrijfboek ‘Snel naar blokschrift’. Dit boekje biedt leerlingen gerichte oefeningen voor een blijvend leesbaar en op tempo te schrijven blokschrift.

U kunt ‘Snel naar blokschrift’ individueel of klassikaal inzettenen en doet dat bij voorkeur aan het begin van het schooljaar. Leerlingen kunnen daarna de rest van het jaar verder werken in het bij de groep behorende blokschriftschrijfboek. Uiteraard kunt u ‘Snel naar blokschrift’ ook gebruiken om leerlingen het blokschrift aan te leren naast het verbonden schrift.

Koppeling met andere vakgebieden

Pennenstreken maakt schrijven functioneel en laat kinderen geen ‘nonsens’ schrijven, In plaats daarvan herhalen en oefenen leerlingen al schrijvend stof uit andere lessen. In de schrijfboeken legt
Pennenstreken bijvoorbeeld een koppeling met de spellingleerlijn uit groep 6, de zaakvakken en taalbeschouwing. De tempolessen haken in groep 6 aan bij leesbevordering: leerlingen schrijven passages uit kinderboeken met een passend AVI-niveau.

Digitale bladerversies materialen groep 6

Digitale bladerversies bieden u een goede inkijk in o.a. de schrijfboeken, oefenboeken, uitlegkaarten en de handleiding. Bladerversies van materialen voor groep 5 vindt u in de rechterkolom van deze pagina.

Wilt u alle materialen van Pennenstreken bekijken? Op de pagina Materialen en software van Pennenstreken staan alle materialen voor leerkracht en leerling overzichtelijk op een rij.

Deel met anderen