Het belang van een goede typevaardigheid

Pennenstreken is een schrijfmethode. Dat neemt niet weg dat we het belang van een goede typevaardigheid onderkennen. In deze digitale tijd maken leerlingen steeds eerder gebruik van digitale middelen als tablets, pc’s en smartphones. Het typen van gegevens en woorden is een vaardigheid die op steeds jongere leeftijd een rol speelt. Daarom heeft Zwijsen voor scholen die hun leerlingen willen leren typen, goede contacten met aanbieders van typeopleidingen. Zoals bijvoorbeeld de Typetuin.

De Typetuin

De Typetuin is al veertig jaar de betrouwbare partner voor scholen die leerlingen de kans willen geven een gedegen typecursus te laten volgen, zonder daar zelf veel kennis over of werk aan te hebben. Met de jarenlange ervaring en de bekroonde adaptieve online methode de Typetuin leren kinderen efficiënt blind typen, ontwikkelen een fijnere motoriek, vaste patronen en een goede werkhouding.

De Typetuin is volledig adaptief. De oefeningen passen zich constant aan de cursist aan. In tempo en niveau. Vanwege dit adaptieve karakter is de Typetuin ook bij uitstek geschikt voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie.

De Typetuin biedt verschillende soorten typecursussen aan:

  • De online cursus is snel in te zetten als vast onderdeel van het onderwijsleeraanbod. Leerlingen kunnen thuis en eventueel op school in de Typetuin zelfstandig oefenen.
  • Daarnaast organiseert de Typetuin klassikale cursussen die onder schooltijd of als naschoolse activiteit kunnen worden aangeboden. Uiteraard zorgt de Typetuin voor een gediplomeerd docent en moderne lesapparatuur. U hoeft alleen maar te zorgen voor enthousiaste leerlingen en een geschikte ruimte.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek bij u op school kijkt u op

Deel met anderen