Waarom zit er spelling in de schrijfboeken?

Pennenstreken leert kinderen schrijven. Het eerste doel van een schrijfles is dus gericht oefenen met handschrift. Maar uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat het opschrijven van bijvoorbeeld woorden met een spellingsmoeilijkheid helpt bij het onthouden van deze spelling.

Daarom hebben we gekozen voor schrijfoefeningen die het oefenen van het handschrift combineren met inhoudelijke oefenstof die een relatie heeft met andere vakken van de betreffende jaargroep. Zo leert elk kind én een goed handschrift en oefent het extra met leerstof van andere vakken.

Leerkrachten die ons vragen of dit niet te belastend is voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, kunnen we geruststellen. De schrijfoefeningen zijn zo opgezet, dat de antwoorden vaak voor zich spreken. Voor leerlingen die toch extra ondersteuning nodig hebben, kunt u de antwoordbladen op het digibord zetten of printen en na laten schrijven. U vindt deze bij elke les in de leerkrachtassistent.


Deel met anderen